KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

       Căn cứ vào Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

       Căn cứ chức năng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Công ty CP Giáo dục SCF Quốc Tế.

      Chúng tôi chuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thành công và đã đạt được thành quả tốt đẹp với nhiều đơn vị trên toàn quốc.

     Công ty Cổ phần Giáo dục SCF Quốc Tế thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH-CĐ như sau:

 Mục đích bồi dưỡng :

        Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên Đại học, Cao đẳng” trang bị cho giảng viên  chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm những kiến thức, bồi dưỡng  nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Đối tượng bồi dưỡng:
  • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm
  • Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trỏ thành giảng viên các trường ĐH, CĐ
  • Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý  nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường CĐ, ĐH.
  • Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường ĐH, có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường CĐ, ĐH.
 Nội dung bồi dưỡng:

 

TT

Học phần

Tín chỉ

1

Giáo dục đại học thế giới Việt Nam

  01

2

Tâm lý giáo dục học đại học

01

3

Lý luận dạy học đại học

03